Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Olağan Genel Kurulu, pazar günü Kadıköy Belediyesi
Sinematek/Sinema Evi’nde gerçekleştirildi. Derneğin genel durumunun, sinema yazarlığının
geldiği aşamanın tartışıldığı genel kurulda, yeni yönetim de seçildi. Seçimler sonucunda Esin
Küçüktepepınar, Şenay Aydemir, Burak Göral, Olkan Özyurt ve Müge Turan yeni yönetim
kurulu üyeleri olarak belirlendi.


Yönetim kurulu, ilk toplantısında Esin Küçüktepepınar’ı başkan olarak seçti. Başkan
yardımcılığına Müge Turan getirilirken, Şenay Aydemir genel sekreter, Olkan Özyurt
sayman, Burak Göral ise üye olarak görevlendirildi.


Küçüktepepınar öncelikli amaçlarını “Kurucularımızın başlattığı geleneği günümüz
koşullarında ileriye taşımak, bağımsız eleştiri kültürünü çoğulcu bir şekilde yaygınlaştırmak
ve SİYAD’ın sinemanın bir paydaşı olduğunu yeniden hatırlatırken dernek çatısı altında
özgür, birleştirici bir anlayışı inşa etmek” olarak açıkladı.

Fotoğraftakiler:
Ön sıra: Müge Turan, Esin Küçüktepepınar, Olkan Özyurt.
Arka Sıra: Burak Göral, Şenay Aydemir

Reklam